[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempasil X3 87500

Tanım

Hempasil X3 87500 üçüncü jenerasyon yüksek katı maddeli fouling release boyadır. Ürün biosid ihtiva etmeyen, iki komponentli, silikon bazlı olup Hempasil Crosslinker 98950’in eklenmesinden sonra kürlenir.
Pürüzsüz, düşük yüzey enerjili,mükemmel ‘’fouling release’’ özellikleriyle itici yüzey sağlar. Hidro jel mikro tabaka ile,fouling organizmaların sıkıca yapışmasını, kendi kendine temizlemesine olanak sağlayan silikon polimerlerle engellenir. Statik koşullarda (atıl/durağan koşullarda) deniz canlıları yüzeye yerleşebilir.

Kullanım alanı

8 knot üzerinde servis hızına sahip gemiler için.

Segmentler

Deniz